Beleving

Een klus is geslaagd als het beantwoordt aan de verwachtingen. Meer nog, als het deze overtreft. Daarom willen we weten wat de gebruiker beweegt. Wat hun wensen en behoeften zijn. Wat hen voor ogen staat. We gaan voor werk waarin onze toegevoegde waarde tot uiting komt en waarbij overlast tot een minimum moet worden beperkt. Projecten waar we kunnen zijn wat we zijn.