Efficienter

Innovatie is geen doel op zich, maar een middel om een bepaald doel te bereiken. Meer efficiency, duurzaamheid, kostenvoordeel. En doen er waar mogelijk een voordeel mee. Voordeel voor de opdrachtgever.